Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PSC FERENČAK d.o.o.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PSC FERENČAK d.o.o.

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)“, referentna oznaka KK.04.1.2.01

Referentna oznaka: KK.04.1.2.01.0040
Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke PSC FERENČAK d.o.o.

PSC FERENČAK d.o.o. trgovina i usluge
N. Tesle bb
48260 Križevci, Hrvatska
OIB: 92177469549

Razdoblje provedbe Projekta je od 26. veljače 2019. do 30. lipnja 2021. godine

Ukupna vrijednost Projekta: 541.000,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta: 540.400,00 kn
Bespovratna sredstva dodijeljena u iznosu od 427.470,00 kn

Opis i očekivani rezultati Projekta:

Kroz ovo ulaganje će se ugraditi fotonaponski pretvarači za vlastitu proizvodnju električne energije, s namjerom za vlastitu potrošnju te čiji je stupanj korisnog djelovanja iznad 15%. Također, ugradit će se učinkovitiji sustav rasvjete (LED rasvjeta) kao i dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda što će povećati učinkovitost korištenja energije i udio korištenja OIE u zgradi tvrtke PSC Ferenčak d.o.o. Kroz provedbu predmetnih aktivnosti ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 48,3% i smanjenje emisija CO2 za 10,1 t na godišnjoj razini.

 

Kontakt osoba: Tihomir Petrač, direktor, +385 (0) 48 681 902

Kontakt adresa elektroničke pošte: info@psc-ferencak.hr ; https://psc-ferencak.hr/

Dodatne informacije o ovim programima sufinanciranja možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr ; https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/